ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:   Σκούρας Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:    Πλιακοπάνος Ευάγγελος
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στεφάνου Ηλίας
ΤΑΜΙΑΣ: Στεργίου Ιωάννης
ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ: Μύταρης Ηλίας