Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙA

2022-2023

REGULAR SEASON

1η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
08-04-2023 11:30 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
08-04-2023 14:30 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
08-04-2023 15:30 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
08-04-2023 18:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
08-04-2023 20:00 location
2η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
09-04-2023 13:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
09-04-2023 14:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
09-04-2023 16:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
09-04-2023 16:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
09-04-2023 16:00 location
4η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
13-04-2023 12:00 location
3η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
18-04-2023 14:00 location
5η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
19-04-2023 14:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
19-04-2023 14:00 location
3η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
19-04-2023 19:30 location
5η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
20-04-2023 13:00 location
4η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
22-04-2023 13:00 location
3η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
22-04-2023 15:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
22-04-2023 15:30 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
22-04-2023 17:00 location
4η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
23-04-2023 15:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
23-04-2023 15:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
23-04-2023 16:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
23-04-2023 18:00 location
5η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
30-04-2023 14:00 location
6η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
30-04-2023 16:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
02-05-2023 18:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
03-05-2023 14:30 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
03-05-2023 16:30 location
7η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
06-05-2023 12:30 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
06-05-2023 13:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
06-05-2023 14:30 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
06-05-2023 14:30 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
06-05-2023 18:00 location
8η Κ16 Κορ._22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
07-05-2023 10:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
07-05-2023 13:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
07-05-2023 14:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
07-05-2023 14:00 location
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ_Κ16 ΚΟΡ_22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
07-05-2023 16:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
10-05-2023 15:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
10-05-2023 19:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
11-05-2023 18:00 location
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ_Κ16 ΚΟΡ_22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
13-05-2023 16:00 location
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
13-05-2023 18:00 location
Μ. ΤΕΛΙΚΟΣ_Κ16 ΚΟΡ_22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
14-05-2023 15:00 location
ΤΕΛΙΚΟΣ_Κ16 ΚΟΡ_22-23
Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 2022-2023
14-05-2023 17:00 location