Κ17 ΑΓΟΡΙA

2022-2023

REGULAR SEASON

1η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
08-04-2023 15:00 location
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
08-04-2023 17:00 location
9η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
09-04-2023 18:00 location
2η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
13-04-2023 14:00 location
4η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
19-04-2023 17:30 location
3η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
22-04-2023 15:30 location
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
22-04-2023 17:00 location
4η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
23-04-2023 18:00 location
6η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
27-04-2023 19:00 location
2η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
29-04-2023 15:30 location
5η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
30-04-2023 17:00 location
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
30-04-2023 18:00 location
6η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
03-05-2023 18:00 location
7η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
06-05-2023 19:00 location
8η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
07-05-2023 16:00 location
9η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
09-05-2023 19:00 location
10η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
10-05-2023 19:30 location
7η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
11-05-2023 20:00 location
8η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
13-05-2023 11:30 location
10η Κ17 Αγορ._22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
13-05-2023 18:00 location
ΤΕΛΙΚΟΣ Κ17 ΑΓΟΡ_22-23
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
14-05-2023 19:00 location