Κ17 ΑΓΟΡΙA

2023-2024

REGULAR SEASON

1η Κ17 ΑΓΟΡ_23-24
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
13-04-2024 18:00 location
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
14-04-2024 18:00 location
2η Κ17 ΑΓΟΡ_23-24
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
21-04-2024 14:00 location
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
21-04-2024 17:00 location
3η Κ17 ΑΓΟΡ_23-24
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
28-04-2024 16:00 location
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
28-04-2024 17:00 location
4η Κ17 ΑΓΟΡ_23-24
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
12-05-2024 17:00 location
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
12-05-2024 17:00 location
5η Κ17 ΑΓΟΡ_23-24
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
19-05-2024 17:00 location
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
19-05-2024 17:00 location
6η Κ17 ΑΓΟΡ_23-24
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
26-05-2024 17:00 location
Κ17 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
26-05-2024 18:00 location