Κ18 ΑΓΟΡΙA

2022-2023

REGULAR SEASON

1η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
26-11-2022 15:00 location
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
26-11-2022 16:00 location
2η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
03-12-2022 11:30 location
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
03-12-2022 20:00 location
3η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
10-12-2022 12:00 location
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
18-12-2022 16:00 location
4η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
14-01-2023 14:00 location
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
14-01-2023 16:00 location
5η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
21-01-2023 19:00 location
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
22-01-2023 10:00 location
6η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
28-01-2023 13:30 location
7η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
04-02-2023 14:00 location
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
04-02-2023 18:00 location
8η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
11-02-2023 11:30 location
9η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
18-02-2023 11:30 location
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
18-02-2023 12:00 location
10η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
25-02-2023 14:00 location
6η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
12-03-2023 17:00 location
8η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
18-03-2023 16:00 location
10η Κ18 Αγορ._22-23
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2022-2023
19-03-2023 16:00 location