Κ18 ΑΓΟΡΙA

2023-2024

REGULAR SEASON

1η Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
10-12-2023 18:00 location
2η Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
22-12-2023 16:00 location
3η Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
13-01-2024 12:00 location
4η Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
27-01-2024 17:00 location
5η Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
04-02-2024 15:30 location
6η Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
10-02-2024 20:00 location
7η Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
17-02-2024 12:00 location
5η Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
21-02-2024 16:00 location
8η Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
24-02-2024 14:00 location
9η Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
02-03-2024 17:00 location
10η Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
09-03-2024 12:00 location
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
31-03-2024 14:00 location
ΤΕΛΙΚΟΣ_Κ18 ΑΓΟΡ_23-24
Κ18 ΑΓΟΡΙΑ 2023-2024
20-04-2024 18:00 location