Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA

2023-2024

REGULAR SEASON

1η Κ18 ΚΟΡ_23-24
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
10-12-2023 12:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
10-12-2023 13:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
10-12-2023 13:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
10-12-2023 16:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
10-12-2023 16:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
10-12-2023 16:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
10-12-2023 17:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
10-12-2023 17:00 location
2η Κ18 ΚΟΡ_23-24
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
13-01-2024 18:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
14-01-2024 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
14-01-2024 10:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
14-01-2024 13:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
14-01-2024 14:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
14-01-2024 15:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
14-01-2024 15:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
14-01-2024 20:00 location
3η Κ18 ΚΟΡ_23-24
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
21-01-2024 16:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
27-01-2024 15:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
28-01-2024 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
28-01-2024 15:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
28-01-2024 15:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
28-01-2024 18:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
28-01-2024 18:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
28-01-2024 20:00 location
4η Κ18 ΚΟΡ_23-24
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
03-02-2024 15:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
04-02-2024 09:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
04-02-2024 11:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
04-02-2024 14:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
04-02-2024 15:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
04-02-2024 16:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
04-02-2024 16:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
04-02-2024 17:00 location
5η Κ18 ΚΟΡ_23-24
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
11-02-2024 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
11-02-2024 10:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
11-02-2024 12:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
11-02-2024 14:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
11-02-2024 16:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
11-02-2024 17:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
11-02-2024 18:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
11-02-2024 20:00 location
6η Κ18 ΚΟΡ_23-24
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
17-02-2024 18:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
17-02-2024 19:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
18-02-2024 10:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
18-02-2024 12:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
18-02-2024 12:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
18-02-2024 15:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
18-02-2024 15:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
18-02-2024 18:00 location
7η Κ18 ΚΟΡ_23-24
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
25-02-2024 10:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
25-02-2024 12:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
25-02-2024 12:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
25-02-2024 14:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
25-02-2024 16:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
25-02-2024 16:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
25-02-2024 17:00 location
Κ18 ΚΟΡΙΤΣΙA 2023-2024
25-02-2024 18:00 location

PLAY-OFF ΟΜΙΛΩΝ