Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

2023-2024

REGULAR SEASON

1η Κ20_23-24
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
14-10-2023 17:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
14-10-2023 19:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
14-10-2023 19:00 location
2η Κ20_23-24
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
22-10-2023 14:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
29-10-2023 19:00 location
3η Κ20_23-24
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
04-11-2023 12:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
04-11-2023 15:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
05-11-2023 16:00 location
4η Κ20_23-24
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
11-11-2023 11:30 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
11-11-2023 20:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
12-11-2023 14:00 location
2η Κ20_23-24
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
12-11-2023 17:00 location
5η Κ20_23-24
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
19-11-2023 12:30 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
19-11-2023 18:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
19-11-2023 20:00 location
ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ_Κ20 ΚΟΡ_23-24
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
26-11-2023 14:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
26-11-2023 17:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
03-12-2023 19:00 location
ΤΕΛΙΚΟΣ_Κ20 KΟΡ_23-24
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2023-2024
17-12-2023 18:00 location