Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΑ

2022-2023

REGULAR SEASON

1η Κ20
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
08-10-2022 11:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
08-10-2022 17:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
09-10-2022 15:00 location
2η Κ20
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
15-10-2022 15:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
15-10-2022 15:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
15-10-2022 17:00 location
3η Κ20
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
22-10-2022 18:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
23-10-2022 15:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
23-10-2022 18:00 location
4η Κ20
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
30-10-2022 12:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
30-10-2022 16:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
30-10-2022 17:00 location
5η Κ20
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
06-11-2022 15:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
06-11-2022 15:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
06-11-2022 17:00 location
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Κ20 ΚΟΡ
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
11-12-2022 12:00 location
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
11-12-2022 19:00 location
Μ. ΤΕΛΙΚΟΣ Κ20 ΚΟΡ_22-23
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
18-12-2022 15:00 location
ΤΕΛΙΚΟΣ Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ_22-23
Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 2022-2023
18-12-2022 17:00 location