Κ21 ΑΓΟΡΙA

2022-2023

REGULAR SEASON

1η Κ21_22-23
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
08-10-2022 15:00 location
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
09-10-2022 17:00 location
2η Κ21_22-23
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
15-10-2022 17:00 location
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
16-10-2022 20:00 location
3η Κ21_22-23
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
22-10-2022 12:00 location
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
23-10-2022 12:30 location
4η Κ21_22-23
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
29-10-2022 12:00 location
5η Κ21_22-23
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
05-11-2022 15:00 location
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
06-11-2022 19:30 location
4η Κ21_22-23
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
12-11-2022 20:00 location
6η Κ21_22-23
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
13-11-2022 19:00 location
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
20-11-2022 17:00 location
ΤΕΛΙΚΟΣ Κ21 ΑΓΟΡ_22-23
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2022-2023
18-12-2022 19:00 location