Κ21 ΑΓΟΡΙA

2023-2024

REGULAR SEASON

1η Κ21_23-24
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
14-10-2023 12:00 location
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
14-10-2023 19:00 location
2η Κ21_23-24
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
22-10-2023 12:00 location
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
22-10-2023 16:00 location
3η Κ21_23-24
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
29-10-2023 15:00 location
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
29-10-2023 17:00 location
4η Κ21_23-24
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
05-11-2023 14:00 location
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
05-11-2023 20:00 location
5η Κ21_23-24
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
11-11-2023 15:00 location
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
11-11-2023 19:00 location
6η Κ21_23-24
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
18-11-2023 12:00 location
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
18-11-2023 14:00 location
ΤΕΛΙΚΟΣ_Κ21 ΑΓΟΡ_23-24
Κ21 ΑΓΟΡΙΩΝ 2023-2024
02-12-2023 20:00 location