ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ
2023-2024

– Σε περίπτωση άλλων δραστηριοτήτων μπορεί να γίνει συνδυασμός προπονήσεων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ακαδημιών.
– Επιπλέον μπορεί να γίνει και συνδυασμός γυμναστηρίων προπόνησης.