Το κείμενο της πρόσκλησης σε γενική συνέλευση των μελών του ΑΣ Γιάννενα:

Αρ. Πρωτ.: 224

Ιωάννινα, 14-06-2017

 

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του συλλόγου

ΚΟΙΝ.: ΜΜΕ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΓΙΑΝΝΝΕΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ»

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 και 15 περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ» του καταστατικού του σωματείου ΓΙΑΝΝΕΝΑ Α.Σ., καλούνται τα Μέλη της δυνάμεώς του, σε Εκλογική Γενική Συνέλευση, στις 1/7/2017 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων-τύπου του ξενοδοχείου Golden Suites περιοχή Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Παρουσίαση και έγκριση Διοικητικού Απολογισμού από 1.1.2016 έως 31.12. 2016.
  3. Παρουσίαση και έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 1.1.2016 έως 31.12.2016.
  4. Ανακοίνωση εκθέσεως εξελεγκτικής επιτροπής.
  5. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. για τον οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό έτους 2016.
  6. Ισολογισμός – αποτέλεσμα χρήσης 2016.
  7. Προϋπολογισμός Χρήσης 2018.
  8. Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής.
  9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του συλλόγου σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού:

Α.         Πέντε (5) Τακτικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τριών(3) αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Β.         Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής εκ τριών (3) Τακτικών Μελών και δύο (2) αναπληρωματικών.

  1. Διάφορα θέματα

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας την παραπάνω ημέρα και ώρα, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί στις 2/7/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 στον ίδιο τόπο και χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

Με εκτίμηση για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σκούρας Γεώργιος Πλιακοπάνος Ευάγγελος

 

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης ΕΔΩ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εγκύκλιο των εκλογών ΕΔΩ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την κατάσταση μελών με δικαίωμα ψήφου ΕΔΩ.

Μπορείτε να κατεβάσετε την υπεύθυνη δήλωση υποψηφιότητας ΕΔΩ.