Β ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ

2022-2023

REGULAR SEASON

1η Β Ανδρών_22-23
04-12-2022 12:00 location
04-12-2022 13:00 location
04-12-2022 19:00 location
2η Β Ανδρών_22-23
11-12-2022 12:00 location
11-12-2022 17:00 location
11-12-2022 20:00 location
3η Β Ανδρών_22-23
08-01-2023 12:00 location
08-01-2023 18:00 location
08-01-2023 20:00 location
4η Β Ανδρών_22-23
15-01-2023 12:00 location
15-01-2023 15:00 location
15-01-2023 20:00 location
5η Β Ανδρών_22-23
22-01-2023 14:00 location
22-01-2023 20:00 location
6η Β Ανδρών_22-23
29-01-2023 12:00 location
29-01-2023 17:00 location
29-01-2023 19:00 location
7η Β Ανδρών_22-23
04-02-2023 14:00 location
05-02-2023 20:00 location
8η Β Ανδρών_22-23
12-02-2023 13:00 location
12-02-2023 15:00 location
12-02-2023 19:00 location
9η Β Ανδρών_22-23
19-02-2023 14:00 location
19-02-2023 17:30 location
19-02-2023 20:00 location
10η Β Ανδρών_22-23
05-03-2023 12:00 location
05-03-2023 14:00 location
05-03-2023 19:30 location
5η Β Ανδρών_22-23
11-03-2023 15:00 location
7η Β Ανδρών_22-23
12-03-2023 17:00 location
1_PLAY-OFF_ΑΝΔΡΩΝ_22-23
26-03-2023 20:00 location
2_PLAY-OFF_ΑΝΔΡΩΝ_22-23
02-04-2023 20:00 location
3_PLAY-OFF_ΑΝΔΡΩΝ_22-23
09-04-2023 20:00 location
4_PLAY-OFF_ΑΝΔΡΩΝ_22-23
23-04-2023 20:00 location