17η Α2 Γυναικών
18η Α2 Γυναικών
19η Α2 Γυναικών
20η Α2 Γυναικών
21η Α2 Γυναικών