1η Κ20
2η Κ20
3η Κ20
4η Κ20
5η Κ20
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ Κ20 ΚΟΡ
Μ. ΤΕΛΙΚΟΣ Κ20 ΚΟΡ_22-23
ΤΕΛΙΚΟΣ Κ20 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ_22-23