Διεύθυνση:
Αγνώστου Στρατιώτου, Πολίχνη Θεσσαλονίκης 565 33