Διεύθυνση:
Επαρ.Οδ. Λάρισας-Μαυροβουνιού, Λάρισα 413 34